VÅRINNSAMLINGEN I HØVIK VEL 2020

VÅRINNSAMLINGEN I HØVIK VEL 2020

Publisert av Petter Ingeberg den 25.03.20. Oppdatert 11.05.20.

Standarisert svar, til velforeninger og velmedlemmer som spør om fremdriften for hageavfallinnsamlingene:

 

  1. Siden mange har hatt svært god tid hjemme de siste seks-syv ukene, grunnet korona, så ser vi at det i mange av vellene er nær det dobbelte av vanlig mengde….. Dere har sikkert sett dette langs veiene i deres eget vel. Dette gjør at vi bruker langt mer tid enn normalt på hvert vel. Dette igjen har forskjøvet oppstartsdato for en del vel som kommer etter de første vi nå er ferdige hos.

 

  1. Vi har også hatt en del av våre ansatte i pålagt 14-dagers korona-karantene etter at de kom tilbake fra opphold i utlandet. Dette har gjort at vi har hatt færre mannskaper enn normalt i starten av innsamlingsperioden, men fra 7. mai ble alle mann endelig ferdige med karantenen, så da økte vi innsamlingstakten enda mer.

 

  1. Nå kjører vi daglig med 5 komprimatorbiler og 15 mann bare med hageavfallinnsamling, så det hentes mye pr. dag. Men på den annen side er det mange vel og svært mye å hente i hvert vel.

 

Vi står på alt vi kan for å få hentet alt så snart vi kan, men håper dere har forståelse for at det i disse korona-tider helt andre forhold enn normalt, som over nevnt. Vi ber om at dere ikke presser på for at deres vel skal komme før andre under innsamlingen. Vi forsøker å fordele innsatsen jevnt over de vellene som er igjen, nå i den siste uken av innsamlingen.

 

Vi skal i alle fall nå ha fokus på å stå på det vi kan for de vellene vi fortsatt har en del igjen å hente hos :-)

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Tor Gard Skjoldhammer

Daglig leder

Kontor: 22 10 10 10    Mob. 92 44 84 02 

tor@renova.no

 

 

cid:BDDD31CF9D3A45928841ADDBD0B4856A@EierPC

 

--------------------------------------------

Alle hverdager, 08-16, Tlf. 22 10 10 10

Adr Gullbakkveien 9 d, 1363 Høvik

post@renova.no

Besøk oss gjerne på vår hjemmeside:

www.renova.no

--------------------------------------------