Velkommen til Høvik Vels hjemmeside - vennligst send inn forslag dersom du savner noe informasjon -> hovikvel@norgroup.no
NYTT HØVIK SENTRUM UNDER UTVIKLING

NYTT HØVIK SENTRUM UNDER UTVIKLING

Et nytt Høvik sentrum er under utvikling. Bærum kommune har fått hovedansvaret for byplangrepene som må gjøres i anledning utvikling av et nytt Høvik sentrum for tiden efter at dagens E-18 er borte og trafikken går i tunnel. Et betydelig arbeide ble utført i de to foregående runder der Statens veivesen i større grad var involvert. Nå er regulerings- og utviklingarbeidet tilbake hos Bærum kommune og grunneierne med vellene og innbyggernes aktive medvirkning

Les mer
Utvidet arbeidstid E18 Ramstad

Utvidet arbeidstid E18 Ramstad

Statens veivesen vil begynne arbeidene med sikring av Drammensbanen forbi Ramstad kl. 06 i uke 29 for å sikre tilstrekkelig fremdrift i prosjektet. Se nabovarsel fra prosjektledelsen nedenfor.

Les mer
AVLYST ÅRSMØTE I HØVIK VEL 2021

AVLYST ÅRSMØTE I HØVIK VEL 2021

Grunnet koronapandemien og anbefaling fra myndighetene vil det ordinære årsmøtet i Høvik vel måtte avlyses. Styret fortsetter sitt arbeide med det faste programmet og saker som følges opp fortløpende. Styret håper at det vil være mulig å avholde et ekstraordinært årsmøte til høsten 2021 og vil få komme tilbake til dette når situasjonen er mer avklart.

Les mer
Styrearbeidet i Høvik Vel er frivillighetsarbeid, og vi ønsker svært gjerne å bli kontaktet av dere som har anledning til å bidra med innspill til aktuelle saker, nye ideer, vedlikehold av benkene våre, bilder, etc