Velkommen til Høvik Vels hjemmeside - vennligst send inn forslag dersom du savner noe informasjon -> hovikvel@norgroup.no
Utvidet arbeidstid E18 Ramstad

Utvidet arbeidstid E18 Ramstad

Statens veivesen vil begynne arbeidene med sikring av Drammensbanen forbi Ramstad kl. 06 i uke 29 for å sikre tilstrekkelig fremdrift i prosjektet. Se nabovarsel fra prosjektledelsen nedenfor.

Les mer
HØVIK STASJONSBY - HVA SKJEDDE I PROSESSEN?

HØVIK STASJONSBY - HVA SKJEDDE I PROSESSEN?

Familien Borchgrevink har i flere generasjoner bodd på Høvik. Omstendighetene omkring familiens eiendom og hjem i Snoveien 19 ble så sterkt negativt påvirket av den nye Høvik jernbanestasjon påbegynt i 2013 at man begynte en prosess for å omregulere eiendommen til det prosjektet som i dag heter Høvik stasjonsby. J. Chr. Borchgrevink har skrevet noen betraktninger om prosessen frem til i dag til Reguleringssjef Seberg i Bærum kommune. Brevet er vedlagt nederst.

Les mer
Styrearbeidet i Høvik Vel er frivillighetsarbeid, og vi ønsker svært gjerne å bli kontaktet av dere som har anledning til å bidra med innspill til aktuelle saker, nye ideer, vedlikehold av benkene våre, bilder, etc