Velkommen til Høvik Vels hjemmeside - vennligst send inn forslag dersom du savner noe informasjon -> hovikvel@norgroup.no
Animasjon E18 - første etappe

Animasjon E18 - første etappe

Animasjon av første etappe - E18 Lysaker - Ramstad med Bærumsdiagonalen og vestre lenke til Fornebo. E18 Vestkorridoren er nytt hovedveisystem mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune. Strekningen er 17,3 km og er delt inn i tre delstrekninger: Lysaker–Ramstadsletta, Ramstadsletta–Slependen og Slependen–Drengsrud.

Les mer
Ny E18 Lysaker - Ramstad er i gang

Ny E18 Lysaker - Ramstad er i gang

Ny E18 – ansvar for lokalvei og infrastruktur ligger nå hos Bærum kommune, ny informasjonsbulleting fra Statens veivesen november 2020 er vedlagt Den justerte planen for ny E18 Lysaker – Ramstad fordrer at det lages en revidert reguleringsplan som gir mange viktige konsekvenser. Bærum kommune får i en langt større grad styring med utvikling av det som skal skje over tunnelen, men det er også knyttet vesentlig omkostninger til disse arbeidene. Kommunen vil nok søke et bidrag fra de grunneiere som vil utvikle sine eiendommer i og rundt Høvik sentrum. Illustrasjonen viser den opprinnelige planen som nå skal revideres vesentlig der bussveien er fjernet.

Les mer
HØSTAKSJONEN 2020

HØSTAKSJONEN 2020

Høstaksjonen i Høvik vel begynner i uke 45, fra 2. til 6. november. Alt avfall som ønskes hentet må settes ut ved kjørevei og merkes tydelig med navn og adresse og om man er medlem av Høvik vel. Lappen festes til en sekk eller gjenstand og legges i en gjennomsiktig plastpose. Vennligst bemerk at Høstaksjonen er en egenbetalt innsamling efter nærmere betingelser som følger fremkommer i vedlagte dokument Høstaksjonen 2020

Les mer
AVLYST ÅRSMØTE I HØVIK VEL 2020

AVLYST ÅRSMØTE I HØVIK VEL 2020

Som følge av pandemien COVID-19 er årsmøtet 2020 i Høvik vel avlyst. Styret i Høvik vel konkluderte i telefonisk/e-post 12.03.2020 med avlysning som følge av myndighetenes anmodninger og kommunelegens råd. Årsmeldingen med vedlegg vil bli lagt ut nærmere Påske. Det nåværende styret har tilbudt seg å fortsette sitt arbeide til årsmøtet 2021 efter samtaler med valgkomittéens leder.

Les mer
Villa Granly er solgt

Villa Granly er solgt

VILLA GRANLY - den praktfulle og unike eiendommen er solgt per 17. mars. Andreas og Bodil Thorsnes er de nye eierne av den omstridte Granly-eiendommen på Høvik og ekteparet vil flytte inn så snart de kan. – Vi gleder oss stort, - dette er et utrolig flott sted, sier en entusiastisk Andreas Thorsnes til Budstikka. Se også vedlagte artikkel fra Budstikka ved journalist Nina Abrahamsen

Les mer
Styrearbeidet i Høvik Vel er frivillighetsarbeid, og vi ønsker svært gjerne å bli kontaktet av dere som har anledning til å bidra med innspill til aktuelle saker, nye ideer, vedlikehold av benkene våre, bilder, etc