NYTT HØVIK SENTRUM UNDER UTVIKLING

NYTT HØVIK SENTRUM UNDER UTVIKLING

14.10.22 16:12
av Petter Ingeberg

Et nytt Høvik sentrum er under utvikling. Bærum kommune har fått hovedansvaret for byplangrepene som må gjøres i anledning utvikling av et nytt Høvik sentrum for tiden efter at dagens E-18 er borte og trafikken går i tunnel. Et betydelig arbeide ble utført i de to foregående runder der Statens veivesen i større grad var involvert. Nå er regulerings- og utviklingarbeidet tilbake hos Bærum kommune og grunneierne med vellene og innbyggernes aktive medvirkning

Les mer
AVLYST ÅRSMØTE I HØVIK VEL 2021

AVLYST ÅRSMØTE I HØVIK VEL 2021

31.03.21 15:03
av Petter Ingeberg

Grunnet koronapandemien og anbefaling fra myndighetene vil det ordinære årsmøtet i Høvik vel måtte avlyses. Styret fortsetter sitt arbeide med det faste programmet og saker som følges opp fortløpende. Styret håper at det vil være mulig å avholde et ekstraordinært årsmøte til høsten 2021 og vil få komme tilbake til dette når situasjonen er mer avklart.

Les mer
Animasjon E18 - første etappe

Animasjon E18 - første etappe

03.11.20 13:43
av Petter Ingeberg

Animasjon av første etappe - E18 Lysaker - Ramstad med Bærumsdiagonalen og vestre lenke til Fornebo. E18 Vestkorridoren er nytt hovedveisystem mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune. Strekningen er 17,3 km og er delt inn i tre delstrekninger: Lysaker–Ramstadsletta, Ramstadsletta–Slependen og Slependen–Drengsrud.

Les mer
Ny E18 Lysaker - Ramstad er i gang

Ny E18 Lysaker - Ramstad er i gang

23.10.20 11:32
av Petter Ingeberg

Ny E18 – ansvar for lokalvei og infrastruktur ligger nå hos Bærum kommune, ny informasjonsbulleting fra Statens veivesen november 2020 er vedlagt Den justerte planen for ny E18 Lysaker – Ramstad fordrer at det lages en revidert reguleringsplan som gir mange viktige konsekvenser. Bærum kommune får i en langt større grad styring med utvikling av det som skal skje over tunnelen, men det er også knyttet vesentlig omkostninger til disse arbeidene. Kommunen vil nok søke et bidrag fra de grunneiere som vil utvikle sine eiendommer i og rundt Høvik sentrum. Illustrasjonen viser den opprinnelige planen som nå skal revideres vesentlig der bussveien er fjernet.

Les mer
HØSTAKSJONEN 2020

HØSTAKSJONEN 2020

14.10.20 12:12
av Petter Ingeberg

Høstaksjonen i Høvik vel begynner i uke 45, fra 2. til 6. november. Alt avfall som ønskes hentet må settes ut ved kjørevei og merkes tydelig med navn og adresse og om man er medlem av Høvik vel. Lappen festes til en sekk eller gjenstand og legges i en gjennomsiktig plastpose. Vennligst bemerk at Høstaksjonen er en egenbetalt innsamling efter nærmere betingelser som følger fremkommer i vedlagte dokument Høstaksjonen 2020

Les mer
AVLYST ÅRSMØTE I HØVIK VEL 2020

AVLYST ÅRSMØTE I HØVIK VEL 2020

18.03.20 13:14
av Petter Ingeberg

Som følge av pandemien COVID-19 er årsmøtet 2020 i Høvik vel avlyst. Styret i Høvik vel konkluderte i telefonisk/e-post 12.03.2020 med avlysning som følge av myndighetenes anmodninger og kommunelegens råd. Årsmeldingen med vedlegg vil bli lagt ut nærmere Påske. Det nåværende styret har tilbudt seg å fortsette sitt arbeide til årsmøtet 2021 efter samtaler med valgkomittéens leder.

Les mer
Villa Granly er solgt

Villa Granly er solgt

05.04.19 15:48
av Petter Ingeberg

VILLA GRANLY - den praktfulle og unike eiendommen er solgt per 17. mars. Andreas og Bodil Thorsnes er de nye eierne av den omstridte Granly-eiendommen på Høvik og ekteparet vil flytte inn så snart de kan. – Vi gleder oss stort, - dette er et utrolig flott sted, sier en entusiastisk Andreas Thorsnes til Budstikka. Se også vedlagte artikkel fra Budstikka ved journalist Nina Abrahamsen

Les mer
HØVIK STASJONSBY - INFORMASJONSMØTE

HØVIK STASJONSBY - INFORMASJONSMØTE

20.02.20 17:01
av Petter Ingeberg

Eiendomsplan som arbeider med utvikling av prosjektet Høvik Stasjonsby avholdt et informasjons- og meningsutviklingsmøte i Høvik Menighetshus onsdag den 26. februar. Møtet avstedkom en rekke kommentarer og innspill for naboer og mennesker i influensområdet. Tiltakshaver arbeider med et revidert forslag til utformning med noe mindre areale og en mer åpen fasade mot syd samtidig som takene mot syd blir "grønne". Revidert forslag ligger her: http://www.høvikstasjonsby.no/

Les mer
NYTT HØVIK SENTRUM 10. april kl 20:00

NYTT HØVIK SENTRUM 10. april kl 20:00

03.04.19 13:15
av Petter Ingeberg

E18 og nytt Høvik sentrum - møte onsdag 10. april kl 20:00 Høvik, Fagerstrand og Høvik verk vel har deltatt i et optimaliseringsarbeide for nytt Høvik sentrum og lokalveier. Vellene har gjennom siv.ark. Niels Torp fremlagt en alternativ løsning som tar utgangspunkt i at man skal bygge et nytt sentrum for de kommende 50 – 100 år og ikke bare nye veier.

Les mer
Årsmøte 2019 torsdag 28.mars kl 19

Årsmøte 2019 torsdag 28.mars kl 19

11.03.19 22:22
av Petter Ingeberg

Styret i Høvik Vel inviterer til årsmøte torsdag 28.mars kl 19. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning ligger vedlagt nedenfor. Disse blir også lagt ut på årsmøtet. Møtet innledes med ordinære årsmøtesaker som regnskap, valg og årsmelding. Deretter følger aktuelle informasjonssaker om bl.a forslag til nytt Høvik sentrum, SmartBike el-sykkeltilbud og sist men ikke minst, utbyggingsprosjektet i Snoveien 17 & 19 - Skovly. Velkommen Styret i Høvik vel Petter Ingeberg Formann

Les mer
Ballerud & Kleven - utvikling av område

Ballerud & Kleven - utvikling av område

19.03.19 11:27
av Petter Ingeberg

Det skal være en felles regulering av det store området som omfattes av det gamle havesenteret på Ballerud og Klevens gartneri. De tre tiltakshaverne har fremmet et revidert forslag til utnyttelse av eiendommen. Bærum kommune har krevet justeringer av forslaget slik at arealbehovet for ny skole og barnehave ivaretas og slik at uteareale per barn blir i henhold til gjeldende norm (MUA). Vedlagt ligger referat fra siste møte mellom tiltakshavere og deres konsulenter og Bærum kommune. Neste møte blir i august og en politisk avklaring om valg av alternativer og utnyttelse skjer i siste kvartal 2019.

Les mer