Snoveien 17-19 prosjektet – sett fra nabolaget

Snoveien 17-19 prosjektet – sett fra nabolaget

Publisert av Petter Ingeberg den 10.04.21.
Arcasa Arkitektfirma har over flere år jobbet med et eiendomsutviklingsprosjekt for
Snoveien 17-19 på Høvik.
Vi er over 100 naboer som har engasjert oss fordi vi ser at prosjektets omfang er for
stort. Vi visste fra dag én at det ville skape problemer for oss. Vi har prøvd å være
løsningsorienterte, men har nå konkludert med at prosjektet er feil for oss og Høviks
fremtidige utvikling.
Derfor kommer vi nå med disse anbefalingene:
1. Arcasas «Stasjonsby Høvik»-prosjekt, i sin nåværende form og størrelse må
skrinlegges.
2. Politikerne setter seg grundig inn i saken og tar beslutninger ift.:
a. Vern av området.
b. Riktig fortetting.
Dette vedlagte dokumentet gir først en rask oppsummering av våre argumenter, og deretter en
utdypning av hvert punkt.