LANDSBYTREFF OM NY E18 & HØVIK SENTRUM

LANDSBYTREFF OM NY E18 & HØVIK SENTRUM

Publisert av Petter Ingeberg den 03.09.19. Oppdatert 04.09.19.

Høvik bibliotek tirsdag 3. september kl 19:00 - 21

- Hva er status for E18-prosjektet? Hvordan er prosess og tidsplan framover? v/ Grete Tvedt, prosjektleder for E18 i Bærum og Asker, Statens vegvesen


-Hva er status for områdeutviklingen, Høvik sentrum. Hvilke tre alternativer finne? Hvilke anbefalinger vil kommunen legge frem for politikerne og hvordan blir prosessen med sannsynlig framover? v/ Terje Hansen, leder for områdeutvikling, Bærum kommune. 

 

- Hva må til for å skape en trygg og grønn landsby på innbyggernes premisser i et område med mye trafikk? v/ Niels Torp, arkitekten bak «Urban Landsby Høvik».

- Hvordan kan innbyggerne påvirke i det videre arbeidet? Hvordan vil folk som bor på Høvik ha sentrum? Samtrale med Ole Kristian Udnes, varaordfører og leder i planutvalget, Bærum kommune, Øystein Goksøyr, leder i Høvik Verk vel med flere.  


Landsbytreffet ble i går  gjennomført med stort oppmøte og det vil følges opp med flere medvirkningsmøter. Ole Kristian Udnes, leder for Planutvalget, bekreftet at det vil bli avsatt nok tid til innbyggernes medvirkning i utformning av det nye Høvik sentrum. 

Statens veivesens presentasjon fra møtet og siste informasjonsbulletin fra 23. august 2019 er vedlagt.

 

Det er dessuten lagt ved en presisering ved leder av Planutvalget, Ole Kristian Udnes.