Informasjon om E18 Lysaker–Ramstadsletta

Informasjon om E18 Lysaker–Ramstadsletta

Publisert av Petter Ingeberg den 24.05.19.

Siden januar i år har prosjekteringsarbeidet på strekningen stoppet fordi prosjektet ikke fikk bevilgning over statsbudsjettet
for 2019.
Nå arbeides det med å fremme en Stortingsproposisjon om bompengefinansiering av strekningen. Før bompengeproposisjonen
kan behandles av Stortinget, må prosjektet gjennomgå en ekstern kvalitetssikring i regi av Finansdepartementet. Målet er å få vedtatt
denne i Stortinget i løpet av høsten 2019.
Når finansieringen er vedtatt i Stortinget kan arbeidet med prosjektering starte for fullt igjen. Da vil også arbeidet med å løse inn de
gjenstående eiendommene starte opp igjen. Byggestart er nå utsatt til 2021.
E18 LYSAKER-

Se lenke til Statens veivesen: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18lysakerasker/lysaker-ramstadsletta