Høring om kommuneplanens samfunndel

Høring om kommuneplanens samfunndel

Publisert av Petter Ingeberg den 07.04.21.

Innspillet bygger på følgende to dokumenter:

 

  1. Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens Samfunnsdel (vedtatt i formannskapsmøte 10.6.2020)
  2. Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040 – Høringsutkast

 

Høvik vels to hovedpunkter er knyttet til 1) samfunnsdelen (klima og bærekraft) og 2) langsiktig arealstrategi.

 

Se vedlagte invitasjon til høringen og Høvik vels høringsdokument. Kartet over er kommunens arealstrategiske kart.