HØVIK STASJONSBY - INFORMASJONSMØTE

HØVIK STASJONSBY - INFORMASJONSMØTE

Publisert av Petter Ingeberg den 20.02.20. Oppdatert 20.04.20.

Ytterligere informasjon og mulighet for tilbakemelding til prosjektet finnes her: høvikstasjonsby.no  med tilbakemelding til arkitektkontoret her: eivind@arcasa.no

Vedlagt ligger kommentarer og oppsummering fra nabogruppen ved Anders Mørch.