Grasrotmidler

Grasrotmidler

Publisert av Petter Ingeberg den 27.04.19.

Høvik vel er registrert i Frivillighetsregisteret og mottar overskudd fra spillemidler.

Vedlagt er en statistikk som viser  grasrotmidler overført til Høvik vel de årene vi har deltatt.

Man kan knytte sin profil hos Norsk Tipping her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Slik kan du bidra: https://www.norsk-tipping.no/artikler/slik-kan-du-hjelpe-hver-gang-du-spiller

Vi takker alle som bidrar til vellet og det frivillige arbeidet.