E-18-utbyggingen og nye muligheter for Høvik

E-18-utbyggingen og nye muligheter for Høvik

Publisert av Tor Magne Howlid den 11.03.19. Oppdatert 03.04.19.

 Høvik, Fagerstrand og Høvik verk vel har deltatt i et optimaliseringsarbeide for nytt Høvik sentrum og lokalveier. Vellene har gjennom siv.ark. Niels Torp fremlagt en alternativ løsning som tar utgangspunkt i at man skal bygge et nytt sentrum for de kommende 50 – 100 år og ikke bare nye veier.

I vedlegget fremkommer tegninger, anbefalinger og betraktninger slik de er inngitt til Bærum kommune som reguleringsmyndighet. Ytterligere presiseringer er gitt i vedlegg 2.

Husk møte om nytt Høvik sentrum i Høvik menighetshus onsdag 10. april kl 20:00