Animasjon E18 - første etappe

Animasjon E18 - første etappe

Publisert av Petter Ingeberg den 03.11.20.

Statens veivesen har fått laget en ny animasjon av det reviderte prosjektet som kan ses på denne lenken ved å kopiere den https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18vestkorridoren

E18 Vestkorridoren er en del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal transportplan 2018–2029. Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging og bygging.

Stortinget vedtok i juni 2020 at prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta i Bærum kommune kan starte opp med en kostnadsramme på 17,4 mrd. (2019-) kroner. Utbyggingen av E18 Lysaker - Ramstadsletta finansieres delvis med bompenger. Viken fylkeskommune og Bærum kommune stilte i september 2020 lokal garanti for bompengelån til utbyggingen.

Byggingen av forberedende arbeider til  E18 Lysaker – Ramstadsletta er startet november 2020.

E18-delen av prosjektet planlegges åpnet for trafikk i 2027, og hele prosjektet ventes ferdigstilt i 2028.