Velkommen til Høvik Vels hjemmeside - vennligst send inn forslag dersom du savner noe informasjon -> hovikvel@norgroup.no
VÅRINNSAMLINGEN I HØVIK VEL 2020

VÅRINNSAMLINGEN I HØVIK VEL 2020

VÅRINNSAMLINGEN 2020 vil gjennomføres som normalt med oppstart fra og med torsdag 30. april og frem til og med 14. mai. Betingelsene er som tidligere. Vedlagt følger detaljer om vårinnsamlingen 2020 og betaling av medlemskontingenten for 2020. oppdatering av status følger nedenfor. det blir full aktivitet hos Høvik vel fra tirsdag 12. mai.

Les mer
AVLYST ÅRSMØTE I HØVIK VEL 2020

AVLYST ÅRSMØTE I HØVIK VEL 2020

Som følge av pandemien COVID-19 er årsmøtet 2020 i Høvik vel avlyst. Styret i Høvik vel konkluderte i telefonisk/e-post 12.03.2020 med avlysning som følge av myndighetenes anmodninger og kommunelegens råd. Årsmeldingen med vedlegg vil bli lagt ut nærmere Påske. Det nåværende styret har tilbudt seg å fortsette sitt arbeide til årsmøtet 2021 efter samtaler med valgkomittéens leder.

Les mer
Villa Granly er solgt

Villa Granly er solgt

VILLA GRANLY - den praktfulle og unike eiendommen er solgt per 17. mars. Andreas og Bodil Thorsnes er de nye eierne av den omstridte Granly-eiendommen på Høvik og ekteparet vil flytte inn så snart de kan. – Vi gleder oss stort, - dette er et utrolig flott sted, sier en entusiastisk Andreas Thorsnes til Budstikka. Se også vedlagte artikkel fra Budstikka ved journalist Nina Abrahamsen

Les mer
HØVIK STASJONSBY - INFORMASJONSMØTE

HØVIK STASJONSBY - INFORMASJONSMØTE

Eiendomsplan som arbeider med utvikling av prosjektet Høvik Stasjonsby avholdt et informasjons- og meningsutviklingsmøte i Høvik Menighetshus onsdag den 26. februar. Møtet avstedkom en rekke kommentarer og innspill for naboer og mennesker i influensområdet. Tiltakshaver arbeider med et revidert forslag til utformning med noe mindre areale og en mer åpen fasade mot syd samtidig som takene mot syd blir "grønne". Revidert forslag ligger her: http://www.høvikstasjonsby.no/

Les mer
Styrearbeidet i Høvik Vel er frivillighetsarbeid, og vi ønsker svært gjerne å bli kontaktet av dere som har anledning til å bidra med innspill til aktuelle saker, nye ideer, vedlikehold av benkene våre, bilder, etc